یافتن محصولها و سرویس ها

تعداد کاربر همزمان آنلاین
تعداد جلسه در ماه
محل سرور
پشتیبانی
پلن 1 - adobe connect
350,000 ریال ماهانه
5 نفر
نامحدود
ایران
24 ساعته ، تیکت / ایمیلپلن 2 - adobe connect
700,000 ریال ماهانه
10 نفر
نامحدود
ایران
24 ساعته ، تیکت / ایمیلپلن 3 - adobe connect
1,000,000 ریال ماهانه
20 نفر
نامحدود
ایران
24 ساعته ، تیکت / ایمیلپلن 4 - adobe connect
1,300,000 ریال ماهانه
30 نفر
نامحدود
ایران
24 ساعته ، تیکت / ایمیلپلن 5 - adobe connect
2,200,000 ریال ماهانه
50 نفر
نامحدود
ایران
24 ساعته ، تیکت / ایمیلپلن 6 - adobe connect
4,000,000 ریال ماهانه
100 نفر
نامحدود
ایران
24 ساعته ، تیکت / ایمیلPowered by WHMCompleteSolution